WS AirSense:

Czujnik Gazu  jest urządzeniem służącym do detekcji stężenia tlenku węgla (odmiana CO) oraz dwutlenku azotu (odmiana NO2) w obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza garażach i parkingach podziemnych. Czujnik  jest jednym z elementów Systemu Bezpieczeństwa Gazowego-WS Gas.

WS AirSense:

Czujnik Gazu  jest urządzeniem służącym do detekcji stężenia tlenku węgla (odmiana CO) oraz dwutlenku azotu (odmiana NO2) w obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza garażach i parkingach podziemnych. Czujnik  jest jednym z elementów Systemu Bezpieczeństwa Gazowego-WS Gas.

WS AirSense:

Czujnik Gazu  jest urządzeniem służącym do detekcji stężenia tlenku węgla (odmiana CO) oraz dwutlenku azotu (odmiana NO2) w obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza garażach i parkingach podziemnych. Czujnik  jest jednym z elementów Systemu Bezpieczeństwa Gazowego-WS Gas.

WS AirSense CPU CONTROL 1:

Moduł jednostki sterującej  jest urządzeniem zaprojektowanym jako część systemu bezpieczeństwa gazu WS Gas. Moduł wykorzystuje cyfrową transmisję danych, aby umożliwić zarówno zasilanie, jak i adresowalną komunikację z polowymi wykrywaczami gazu za pomocą zaledwie jednej pary przewodów. WS MOD Control 1 odpowiada za komunikację z detektorami gazu WS, przetwarzanie sygnałów pola, wskazywanie statusu systemu dla operatora, a także za całkowitą kontrolę pracy systemu. Obsługa do 100 detektorów gazu, 6 wyjść przekaźnikowych, 2 wejścia binarne, niezależne wyjścia sterujące dla każdego wykrywanego gazu, identyfikacja lokalizacji z zagrożeniem gazowym.

Elektrozawór:

Elektrozawór do systemu detekcji gazu

Syrena:

Sygnalizator optyczno-akustyczny jest urządzeniem przeznaczonym do sygnalizowania alarmów w obiektach użyteczności publicznej takich jak np. kotłownie gazowe bądź hale ogrzewane promiennikami. Sygnalizator przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń w strefach nie zagrożonych wybuchem.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z Watson Systems