Zastosowanie zaworów

Zawory służą różnym celom w środowiskach przemysłowych, inżynieryjnych, produkcyjnych i naukowych. Wybór odpowiedniego zaworu może determinować powodzenie lub awarię systemu lub procesu.

Głównym celem zaworu jest kontrola przepływu mediów przez system. Zawór może być używany do uruchamiania, zatrzymywania lub tłumienia przepływu, aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie procesu.

Sektory przemysłu
Zawory odgrywają ważna rolę w większości sektorów branży przemysłowej. Są stosowane w wielu częściach codziennych urządzeń mechanicznych, w tym w systemach HVAC i wodnych w pomieszczeniach biurowych oraz w mechanizmach benzynowych do samochodów.

MORE INFORMATION?

You can contact Watson Systems Srl